Registra't

*
*
*
*
*

* Informació requerida

URBE

A+ R A-

Gestió Energètica

Correu electrònic Imprimeix PDF
URBE ofereix els seus coneixements i gran experiència en aquest sector per tal de reduir els consums energètics dels edificis, instal·lacions i equipaments. Primerament es duu a terme una preauditoria o auditoria energètica on es detecten i s'analitzen les millores d'eficiència energètica. Al implantar-les i fer-ne un seguiment dels estalvis aconseguits es podrà optimitzar el consum energètic final.

Auditories energètiques de detall
Projectes d'estalvi energètic per edificis, industries de procés i municipis
Estudis d'estalvi i eficiència orientats a millorar la qualificació energètica de l'edifici
Estudis d'ESE (Empresa serveis energètics)
ISO 50001 (Gestió Energètica)
Plans de mesura i verificació d'estalvis energètics
Assessorament tècnic en la contractació de serveis energètics
Redacció de plecs de condicions per a la contractació de subministraments energètics
Gestió de subvencions i finançament

Joomla 1.6

Joomla 1.6 template