Direcció: Diputació 251, 5a 08007 Barcelona
Telèfon: 93 215 36 50
Fax: 93 215 86 06

De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999 us informem que les vostres dades de caràcter personal seran tractades de forma confidencial i quedaran incorporades a un fitxer informatitzat d'ús exclusiu d'URBE. També us informem que, d'acord amb les disposicions de l'esmentada Llei, en qualsevol moment podeu exercir els drets d'accés, rectificació, oposició i/o cancel•lació enviant un correu electrònic a info@urbebcn.com